СООПШТЕНИЈА

 
Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ) објавува повик за пријавување на интерес за одржување на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) во 2024 година.

Годишна програма за КПУ за 2024 година.

Ве молиме доколку сте заинтересирани за одржување на предавање за одредени теми од Годишната програма за КПУ за 2024 година, најдоцна до 28 јуни 2024 година, да доставите предлог со куса програма, времетраење на предавањето, на е-пошта gensec@iorrm.org.mk. Датумите за одржување на предавањата ќе бидат дополнително утврдени во договор со предавачите, но за периодот септември – ноември 2024 година.

Повикот за пријавување интерес за одржување предавања за КПУ се однесува на физички и правни лица. Во случај кога интересот го изразува правно лице, ве молиме да доставите информација за лицата кои ќе бидат ангажирани како предавачи. 

 
Со почит,
Татјана Тодоровска
 
Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани членови на ИОРРСМ,

Ве известуваме дека ИОРРСМ склучи договор со ACCA, со кој што на членовите на ИОРРСМ им се дава можност да се запишат за полагање на испитите на ACCA, со промотивни финансиски услови кои важат до 31 март 2024 година. Промоцијата важи само за запишување на нови кандидати (членови на ИОРРСМ) за полагање на испитите на ACCA.

Следи изворната информација/понуда на ACCA, а во прилог е дадено Упатство со инструкции. Сите потребни документи во постапката кои што треба да ги издаде ИОРРСМ, ќе Ви бидат обезбедени на Ваше барање.

***
Dear ICARNM member,

We are pleased to inform you that you can benefit of special registration fees for registering to ACCA Qualification until 31st of March 2024.

To register with ACCA, please access the following link: ACCA Registration Intro | ACCA Global.

The following steps will be required for the registration application:

·         Upload an identity document (report card, passport or driver's license).

·         Upload the Bachelor's or Master's diploma + transcript (diploma supplement), original and English version. Translations are required where the information is not rendered bilingually and must be signed and stamped by an authorized translator.

·         Marriage certificate if the current name does not correspond to the one on the diplomas.

·         Payment of the initial registration fee.

·         Letter of eligibility from the professional body mentioning the date when you obtained the membership and detailed curricula (original and English version).

Uploaded files (images/documents) must not exceed the size of 5MB. After you register, your documents will be analysed by our accreditation team and you will be notified whether you benefit from ACCA exam exemptions.

In order to generate the discounted fees please introduce in your online application the code PYI.

PIY Code discounts:
 Fee name
 Normal fee
 Discounted fee
 Initial Registration
 £89
 £45
 Exemption fee (AB -AA)* 
 £86/ exemption 
 £30/ exemption
 First subscription fee
 £116/ year
 £0 during your first year of studies 

* The discount is applied for the first eight ACCA exemptions (depending how many are obtained after the application is assessed).

Additional information

You can simulate the possible exemptions you can receive for previous studies by accessing the following link: https://www.accaglobal.com/gb/en/help/exemptions-calculator.html

Enter the name of the academic or/and professional institution and the year you graduated.

You can find the updated fees here -Fees and charges | ACCA Global.

More details about ACCA Qualification at this link: ACCA accountancy qualifications | ACCA Global

Preparation materials - free resources available on our website athttp://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources.html

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 17 и 18 октомври 2023 година (вторник и среда), со физичко присуство во хотел Холидеј Ин Скопје, во сала Милениум 1.

Програмата за КПУ настанот. За учество на настанот ќе се признаваат 8 (осум) КПУ часови по ден, односно 16 (шеснаест) КПУ часови за двата дена за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

КПУ настан – 17 и 18 октомври 2023 година (вторник и среда), од 09 до 17 часот, 8 КПУ часа по ден. Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари по ден за едно лице, односно 6.000,00 денари за двата дена за едно лице.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 10 октомври 2023 година (вторник), преку пристапување на следниот линк.

Пријава за учество на 17 и 18 октомври 2023

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Врз основа на членoвите 26, 27 и 54 од Законот за ревизија (‘Службен весник на РМ‘ број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015 , 23/2016 и 83/2018 година и ‘Службен весник на РСМ‘ број 122/2021)

 

ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РСМ (ИОРРСМ)

објавува

         Повик за пријавување на испити за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор за кандидати кои се во постапка

 

           Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија објавува оглас за пријавување на испити за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор за кандидати кои се во постапка. Во периодот од 02 до 13 октомври 2023 година ќе се полагаат следните испити:

 
НИВО 1:
1.       Ревизија 1                                                 
2.       Финансиско сметководство             
3.       Законска регулатива
4.       Управувачко сметководство
НИВО 2:
5.       Управување со финансии  
6.       Ревизија 2                                 
7.       Финансиско известување
8.       Корпоративно управување и етика
 

           Кандидатите кои се во постапка на полагање на испитот, треба да ги пријават испитите што ќе ги полагаат во вонредната испитна сесија - октомври 2023 година со дoставување на Пријава за полагање на испит која што е објавена на веб страната на ИОРРСМ ( www.iorrm.org.mk ) во делот Испити. Рокот за пријавување испити и уплата на надоместокот за полагање на испитите е до 12 септември 2023 година.

Подетални информации може да се добијат на тел. 02 3227 599, 072 268 068 и на веб страната на ИОРРСМ www.iorrm.org.mk

 
Драган Димитров

Претседател на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) и Здружението на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРСМ) организираат заедничка годишна конференција со наслов - Зад кормилото на ревизијата (Steering the Audit Wheel), што ќе се одржи на 27 и 28 септември 2023 година, во хотел Метропол, Охрид. За присуство на конференцијата ќе се признаваат 14 КПУ часа за овластените ревизори и внатрешните ревизори.

Програма за конференцијата. Надоместокот за учество е 6.000,00 денари по учесник.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 18 септември 2023година. Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк:

НАПОМЕНА: Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добивате натамошни информации во врска со организацијата на конференцијата.

Дополнителни информации за сместување во Хотел Метропол/Белви:

Резервацијата за сместување треба да ја направите на е-пошта: sales@metropol-ohrid.com.mk или на тел. 046/203 001. При тоа треба да нагласите дека резервацијата е за учество на конференцијата.

Од страна на организаторот обезбедени се следните цени за сместување на ден:

Еднокреветна соба:     4.000,00 денари (полн пансион)

Двокреветна соба:       6.150,00 денари (полн пансион)

Ве известуваме дека капацитетот во хотел Метропол/Белви е ограничен.

Доколку не сте сместени во хотел Метропол/Белви не ви следуваат оброци освен ручек со доплата од 620,00 денари како повластена цена за учесници на конференцијата. Ручекот на 28 септември 2023 година е обезбеден од страна на организаторот.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

 Покана за учество на 31-ва седница на Собранието

на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија(ИОРРСМ)

 
           
Почитувани,          

Ве известуваме дека 31-та седница на Собранието на ИОРРСМ која што беше закажана за 31 март 2023 година не се одржа заради неостварен кворум за работа. Седницата се презакажува за 06 април 2023 година (четврток), во 14.00 часот, и ќе се одржи во Амфитеaтар 2, Економски факултет - Скопје. Согласно член 22 од Статутот на ИОРРСМ, на седницата ќе се одлучува по точките од предлог дневниот ред за првобитно закажаната седница.

            Ве молиме, да го потврдите присуството на 31-та седница на Собранието на ИОРРСМ на следниот линк пријава за присуство на 31-ва седница на Собрание.

 
Со почит,    
Драган Димитров

Претседател на ИОРРСМ 

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ) објавува повик за пријавување на интерес за одржување на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) во 2023 година.

Годишната програма за КПУ за 2023 година е објавена на веб страната на ИОРРСМ во делот КПУ.

Ве молиме доколку сте заинтересирани за одржување на предавање за одредени теми од Годишната програма за КПУ за 2023 година, најдоцна до 19 април 2023 година, да доставите предлог со куса програма, времетраење на предавањето, на е-пошта gensec@iorrm.org.mk. Датумите за одржување на предавањата ќе бидат дополнително утврдени во договор со предавачите.

Повикот за пријавување интерес за одржување предавања за КПУ се однесува на физички и правни лица. Во случај кога интересот го изразува правно лице, ве молиме да доставите информација за лицата кои ќе бидат ангажирани како предавачи.

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани членови на ИОРРСМ,

Ве известуваме дека ИОРРСМ склучи договор со ACCA, со кој што на членовите на ИОРРСМ им се дава можност да се запишат за полагање на испитите на ACCA, со промотивни финансиски услови кои важат до 31 март 2023 година (регистрацијата е пожелно да се направи најдоцна на почетокот на месец март 2023 година заради административна постапка на ACCA). Промоцијата важи само за запишување на нови кандидати (членови на ИОРРСМ) за полагање на испитите на ACCA.

Следи изворната информација/понуда на ACCA, а на следниот линк може да ги прочитате инструкциите дадени од ACCA (Упатство со инструкции). Сите потребни документи во постапката кои што треба да ги издаде ИОРРСМ, ќе Ви бидат обезбедени на Ваше барање.

***

Dear Madam, Dear Sir,

Following the excellent collaboration between ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) and ICARNM (Institute of Certified Auditors of the Republic of North Macedonia) we are pleased to be able to bring to your attention the special offer for ICARNM members. As a member of the ICARNM you’ll be able to benefit of reduced fees for registration to ACCA Qualification as follows:

If you register until 31 December 2022

 • initial registration
 • first three knowledge exams
 • first annual subscription fee
 • You can also try to obtain additional exemptions based on your academic studies

If you register after 1 January and until 31 March 2023

 • initial registration
 • seven Applied Knowledge & Applied Skills exams
 • first annual subscription fee
 • You can claim also the eight exemption, but Financial Management will be paid in full

Please check in our exemptions database at this link - https://www.accaglobal.com/gb/en/student/getting-started/exemptions.html

The only fee you need to pay during registration is the initial registration fee (45 £). The  exemptions fees will be added later in your MY ACCA account (your account will be activated at registration).

For registration please submit:

 • your academic study documents (diploma and transcript – original and translated) for any degrees you might have (Bachelors or/and Master)
 • proof of identification such as driver's license, passport or birth certificate (and in case the name on the ID doesn't match the name on the study documents, please upload also a copy of the marriage certificate
 • in order to claim the additional exemptions starting 1 January 2023 you should add  the ICARNM curricula and the eligibility letter signed and stamped by ICARNM

The awarded exemptions will be confirmed by our UK colleagues after reviewing the documents you submit through our online application process.

In order to obtain the Registration code that will generate your dicounts please send the elligibility letter signed and stamped by your professional body to: mihaela.robu@accaglobal.com.

Please be reminded that by using the discount code during your registration process, you can benefit from the following discounts:

 

 Fee name

Normal fee

Discounted fee

Initial Registration

£89

£45

 

 

Exemptions Applied Knowledge exams

Exemptions Applied Skills exams

 

*Financial Management exemption full price

£ 86/ exemption

£114 / exemption

£30/ exemption

£30/ exemption

First subscription fee

£116/ year

£58/year

Below we are enclosing a few links with useful information about ACCA

The full structure of the qualification here: https://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/glance/acca/how.html

General information on Getting started with ACCA http://www.accaglobal.com/gb/en/student/getting-started.html 

How to apply online to become an ACCA Student http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/apply-now.html

Registration to exams  http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-administration.html 

Fees http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/accountancy-career/fees.html 

Study Options http://www.accaglobal.com/gb/en/student/your-study-options.html

ACCA Southern Europe, The Association of Chartered Certified Accountants

E-mail: accasee@accaglobal.com

www.accaglobal.com

 

ACCREDITED PROGRAMMEACCA - Association of Chartered Certified Accountants

Програмата за полагање на испит за стекнување звање ревизор на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ) е акредитирaна од страна на Асоцијацијата за лиценцирани сметководители (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants) и истата се однесува на периодот од 01.01.2023 година до 31.12.2027 година. ACCA акредитацијата ја доделува за да им обезбеди на кандидатите споредливост на знаењето и вештините кои што ги стекнале во текот на стекнување на претходната квалификација, а со добиената акредитација ИОРРСМ им го олеснува и забрзува патот на кандидатите кои сакаат да го продолжат своето професионално усовршување и да станат членки на најголемото глобално тело за професионални сметководители – ACCA.

Што значи тоа? – Сите кандидати кои ќе се стекнат со уверение за ревизор издадено од ИОРРСМ стекнуваат право на признавање на осум (8) од вкупно тринаесет (13) предмети од програмата за професионална квалификација на ACCA. Со тоа кандидатите кои ќе се стекнат со уверението за ревизор на ИОРРСМ заштедуваат време во остварувањето на следната своја професионална цел – членство во ACCA. При нивното аплицирање за стекнување на звање квалификуван професионален сметководител според програмата на ACCA ќе им бидат признаени акредитираните предмети доколку ги имаат положено предметите од програмата на ИОРРСМ како што е прикажано подолу (Приказ 1 и 2).

Приказ 1: Признаени предмети од страна на ACCA

 

 

Приказ 2. За повеќе информации посетете го следниот линк https://www.accaglobal.com/uk/en/help/exemptions-calculator.html )

Со завршување на полагање на испитот и стекнување уверение за ревизор се признаваат следните предмети на ACCA:

                        ACCA                                                         ИОРРСМ

 • Business and Technology (BT)
 • Management Accounting (MA)         УПРАВУВАЧКО СМЕТКОВОДСТВО                  
 • Financial Accounting (FA)                   ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО

Со положен поединечен испит, се признаваат следните предмети на ACCA:

Course exemption                                            With completion of the modules

Audit and Assurance (AA)                              РЕВИЗИЈА 1

Corporate and Business Law (LW)              КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И ЕТИКА

И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Financial Management (FM)                         УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИ

Financial Reporting (FR)                                 ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Taxation (TX)                                                      КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И ЕТИКА

И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

 

Што е ACCA и која е нивната мисија?

ACCA (Асоцијација за лиценцирани сметководители) е најголемото меѓународно тело за професионални сметководители. Асоцијацијата има за цел да понуди релевантни квалификации, способности и вештини на студентите кои одлучиле да градат кариера во областа на сметководството, ревизијата, финансиите и менаџментот.

ACCA ги поддржува своите над 200.000 членови и скоро 500.000 студенти во 180 земји. ACCA работи преку мрежа од 101 канцеларија и соработува со скоро 7.300 работодавачи, тесно поддржувајќи ги оние кои инвестираат во човечки капитал.

Основана во 1904 година, ACCA постојано одржува уникатни основни вредности: можност, разновидност, иновации, интегритет и одговорност. Верува дека сметководителите им носат вредност на економиите во сите фази на развој, бараат да се развие капацитет во професијата и да се поттикне усвојување на глобални стандарди. Основните вредности на ACCA се усогласени со потребите на работодавачите во сите сектори и гарантираат дека преку својот опсег на квалификации, подготвуваат сметководители за деловни активности. ACCA има за цел да им ја отвори професијата на луѓето од сите средини и да ги отстрани вештачките бариери, да ги иновира своите квалификации и да ги задоволи различните потреби на вработените и нивните работодавачи.To

 

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ) објавува повик за пријавување на интерес за одржување на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) во 2022 година.

Во зависнот од околностите наметнати со пандемијата на COVID – 19, во 2022 година предвидено е предавањата да бидат он-лајн и комбинирани предавања согласно протоколите и мерките на Владата. Годишната програма за КПУ за 2022 година е објавена на веб страната на ИОРРСМ во делот КПУсовршување.

Ве молиме доколку сте заинтересираниза одржување на предавање за одредени теми од Годишната програма за КПУ за 2022 година, најдоцна до 16 мај 2022 година, да доставите предлог со куса програма, времетраење на предавањето, и дали сте заинтересирани за он-лајн или предавање со физичко присуство, на е-пошта gensec@iorrm.org.mk. Датумите за одржување на предавањата ќе бидат дополнително утврдени во договор со предавачите.

Повикот за пријавување интерес за одржување предавања за КПУ се однесува на физички и правни лица. Во случај кога интересот го изразува правно лице, ве молиме да доставите информација за лицата кои ќе бидат ангажирани како предавачи.

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,             

Ве известуваме дека 30-та седница на Собранието на ИОРРСМ ќе се одржи на 31 март 2022 година (четврток) во 15.00 часот, како видео конференција со електронско гласање. Материјалите по точките од предлог дневниот ред ќе бидат достапни на веб страната на ИОРРСМ, www.iorrm.org.mk, во делот Соопштенија. Присуството на седницата ќе се признава како 4 (четири) часа КПУ за 2022 година.

Предлог дневен ред за седницата:

 1. Избор на членови на Работна група за верификација на изборот на двајца претставници на ИОРРСМ за членови на СУНРРСМ.
  • Предлог на Управниот одбор за членови на Работната група: Калина Велковска, Бранка Стојановска, Марјонка Николовска и Тања Димитровска
 2. Усвојување на Записник од 29-та седница на Собранието на ИОРРСМ.
 3. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРРСМ за 2021 година.
 4. Разгледување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2021 година.
 5. Усвојување на Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРСМ за годината која завршува на 31.12.2021 година, и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРСМ за годината која завршува на 31.12.2021 година:
 6. Избор на двајца претставници на ИОРРСМ, за членови на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ (СУНРРСМ), заради истекување на мандатот на досегашните членови.
  • Кандидатура на овластен ревизор Лидија Нануш

Како членови на ИОРРСМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРСМ на адреса Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје, најдоцна до 22 март 2022 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид.

По однос на точка 1 од предлог дневниот ред, предлогот на Управниот одбор за членови на Работната група за верификација на изборот на двајца претставници на ИОРРСМ за членови на СУНРРСМ ќе биде достапен на веб страната на ИОРРСМ, како материјал за точка 1 од дневниот ред.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Ве молиме, најдоцна на 22 март 2022 година, задолжително да го потврдите присуството на 30-та седницата на Собранието на следниот линк https://forms.gle/xYMGBDtdTnH2qJDs5 . Во пријавата за присуство на дадениот линк, Ве молиме внимателно да ја внесете адресата за е-пошта бидејќи на таа адреса ќе ви пристигне ливчето за тајно гласање за изборите, како и сите известувања во врска со организацијата на сендицата. Врз основа на бројот на членови кои ќе потврдат присуство на седницата, ќе бидеме во можност да ги извршиме сите подготвителни активности за спроведување на седницата.

Сите членови на ИОРРСМ кои навремено ќе потврдат присуство на седницата, ќе добијат Упатство за начинот на спроведување на седницата и гласањето, и ќе можат тајно да гласаат за избор на двајца претставници на ИОРРСМ за членови на СУНРРСМ со тоа што ќе добијат гласачки ливчиња на нивната адреса за е-пошта. Во спротивно, доколку членовите се вклучат на седницата, без претходна навремена пријава, не ќе можат да гласаат за изборот.

 

Со почит,     

Драган Димитров

Претседател на ИОРРСМ

 
   

Почитувани,                           

Ве известуваме дека 29-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 19 октомври 2021 година во 14.00 часот, како видео конференција со електронско гласање. Присуството на седницата ќе се признава како 4 (четири) часа КПУ за 2021 година. 

Предлог дневен ред за седницата:

Предлог за дополнување на дневниот ред доставен од Борислав Атанасовски

1.    Избор на членови на Работна група за верификација на изборот на членови на комисиите, Надзорниот одбор, Управниот одбор и Претседател на ИОРРМ.

Предлог на Управниот одбор за членови на Работната група: Татјана Тодоровска, Бранка Стојановска, Марјонка Николовска и Мартина Бошеска, вработени во ИОРРМ.

2.     Усвојување на Записникот од 28-та седница на Собранието на ИОРРМ.

3.     Усвојување на Одлука за потврдување на Одлука за продолжување на мандатот на членовите на комисии на ИОРРМ, донесена од Управниот одбор на ИОРРМ.

4.     Усвојување на Одлука за измена и дополнување на Статутот на ИОРРМ.

5.     Избор на членови на комисиите, Надзорниот одбор, Управниот одбор и Претседател на ИОРРМ.


 • Предлози за членови на органите и комисиите на ИОРРМ поддржани од 5 члена на ИОРРМ
 • Сузана Ставриќ, за член на Управен одбор 
 • Јане Иванов, за член на Управен одбор 
 • Љубица Јоанидис, за член на Управен одбор
 • Ивана Богдановска, за член на Надзорен одбор 
 • Сашка Бошковска Богдановска, за член на Комисијата за образование, обука и публикации 
 • Даниела Козарева Јованов, за член на Комисијата за спроведување на испитот за овластен ревизор
 • Ненад Ранѓеловиќ, за член на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорски услуги
 • Елена Трпковска Василевска, за член на Дисциплинската комисија

 • Гласачки ливчиња за избор на членови на органите и комисиите на ИОРРМ.

Пет члена на Управен одбор (заради истечен мандат).

Предложени кандидати за членови:

 1. Огњен Блажевски  
 2. Антонио Велјанов
 3. Драган Давитков 
 4. Јане Иванов
 5. Љубица Јоанидис
 6. Срѓан Ранѓеловиќ
 7. Сузана Ставриќ 

Три члена на Надзорен одбор (заради истечен мандат).

Предложени кандидати за членови

 1. Ивана Богдановска 
 2. Симе Јовановски
 3. Јорданчо Којзаклиев 
 4. Кристина Тилиќ 

Tри члена на Комисија за стандарди за ревизија (заради истечен мандат).

Предложени кандидати за членови:

 1. Милена Јованова – Димоска
 2. Билјана Митревска
 3. Ненад Тортевски 

Еден член на Комисија за сметководствени стандарди (заради истечен мандат).

Предложени кандидати за членови:

 1. Ангелина Гогушевска 
 2. Мико Кацарски

Три члена на Комисија за образование, обука и публикации (заради истечен мандат).

Предложени кандидати за членови:

 1. Марија Божиновски 
 2. Сашка Бошковска Богдановска 
 3. Жарко Михајловски 

Два члена на Комисијата за спроведување на испитот за овластен ревизор (заради истечен мандат).

Предложени кандидати за членови:

 1. Даниела Козарева Јованов 
 2. Проф. Д-р. Зоран Миновски 
 3. Ирена Стојковска 

Три члена на Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори (заради истечен мандат).

Предложени кандидати за членови:

 1. Сузана Бошевска Јанкова 
 2. Николина Неновска
 3. Елена Петровска Лазаревски 

Два члена на Комисија за контрола на квалитет на ревизорски услуги (1 член од ДР и 1 да не е од ДР) (заради истечен мандат).

Предложени кандидати за членови:

 1. Ненад Ранѓеловиќ 
 2. Гоце Христов 

Пет члена на Дисциплинска комисија (заради истечен мандат).

Предложени кандидати за членови:

 1. Костадинка Китановска 
 2. Звонко Кочовски 
 3. Радмила Миловановиќ 
 4. Биљана Поповска 
 5. Елена Трпковска Василевска 

 

 

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна на 12 октомври 2021 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид.

По однос на точка 1 од предлог дневниот ред, предлогот на Управниот одбор за членови на Работната група за верификација на изборот на членови на комисиите, Надзорниот одбор, Управниот одбор и Претседател на ИОРРМ ќе биде достапен на веб страната на ИОРРМ, како материјал за точка 1 од дневниот ред.

По однос на точка 5 од предлог дневниот ред, предлозите за избор на нови членови на комисиите, Надзорен одбор, Управен одбор и Претседател на ИОРРМ, поддржани од 5 членови (овластени ревизори) на ИОРРМ, и со приложена кратка биографија на предложеното лице, се доставуваат до генералниот секретар на ИОРРМ, на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна на најдоцна на 12 октомври 2021 година. Предлози што ќе пристигнат по истекот на наведениот рок, како и предлози за лица на кои им е изречена дисциплинска мерка од страна на ИОРРМ или СУНРРСМ, нема да бидат земени предвид. Списоците на членови на кои им истекува мандатот ќе бидат достапни на веб страната на ИОРРМ како материјал за точка 5 од предлог дневниот ред, како и списоци на лицата предложени за членови на комисиите, Надзорен одбор и Управен одбор на ИОРРМ заедно со нивна кратка биографија.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Ве молиме, најдоцна на 12 октомври 2021 година, задолжително да го потврдите присуството на 29-та седницата на Собранието на следниот линк https://forms.gle/6ThfDABy6x72nwF19 . Во пријавата за присуство на линкот, Ве молиме внимателно да ја внесете адресата за е-пошта бидејќи на таа адреса ќе ви пристигне ливчето за тајно гласање за изборите, како и сите известувања во врска со организацијата на сендицата. Врз основа на бројот на членови кои ќе потврдат присуство на седницата, ќе бидеме во можност да ги извршиме сите подготвителни активности за спроведување на седницата.

Сите членови на ИОРРМ кои навремено ќе потврдат присуство на седницата, ќе добијат Упатство за начинот на спроведување на седницата и гласањето, и ќе можат тајно да гласаат за избор на членови на комисиите, Надзорен одбор, Управен одбор и Претседател на ИОРРМ со тоа што ќе добијат гласачки ливчиња на нивната адреса за е-пошта. Во спротивно, доколку членовите се вклучат на седницата, без претходна навремена пријава, не ќе можат да гласаат за избор на членови на комисиите, Надзорен одбор, Управен одбор и Претседател на ИОРРМ.

 

Со почит,     

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

 
   

 

Покана за учество на 28-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Почитувани,                  

Ве известуваме дека 28-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 25 март 2021 година (четврток) во 14.00 часот, како видео конференција со електронско гласање.

Предлог дневен ред за седницата:

 1. Усвојување на записникот од 27-та седница на Собранието на ИОРРМ.
 2. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2020 година.
 3. Разгледување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2020 година.
 4. Усвојување на Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2020 година, и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2020 година:

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 19 март 2021 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид.

Ве молиме, најдоцна на 19 март 2021 година, задолжително да се изјасните за присуство на 28-та седницата на Собранието на е-пошта: admin@iorrm.org.mk . Врз основа на бројот на членови кои ќе потврдат присуство на седницата, ќе бидеме во можност да ги извршиме сите подготвителни активности за спроведување на седницата. Сите членови на ИОРРМ кои ќе потврдат присуство на седницата ќе добијат Упатство за начинот на спроведување на седницата.

Присуството на седницата ќе се признава како 4 (четири) часа КПУ за 2021 година. 

 

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,                  

 

Ве известуваме дека 27-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 16 октомври 2020 година (петок) во 12.00 часот, како видео конференција со електронско гласање.

Предлог дневен ред за седницата:

 1. Избор на членови на Работна група за верификација на гласањето по точките од дневниот ред на седницата, како и верификација на изборот на членови на комисиите и органите на ИОРРМ, и изборот на претставник на ИОРРМ за член на СУНРРСМ.
 2. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Собранието на ИОРРМ.
 3. (А) Усвојување на Одлука за потврдување на Одлука за разрешување на член на Комисијата за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор.
  (Б) Усвојување на Одлука за потврдување на Одлука за назначување на член на Комисијата за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор.
 4. Усвојување на Одлука за потврдување на Одлука за продолжување на мандатот на членовите на комисиите на ИОРРМ, донесена од Управниот одбор на ИОРРМ.
 5. Усвојување на Одлука за потврдување на Одлука за продолжување на мандатот на членовите на органите на ИОРРМ, донесена од Надзорниот одбор на ИОРРМ.
 6. Избор на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.
  • Список на членови на органите и комисиите на ИОРРМ на кои им истекува мандатот заклучно со одржување на 27 седница.
  • Предлози за членови на органите и комисиите на ИОРРМ поддржани од 5 члена на ИОРРМ
   • Љубица Јоанидис, за член на Управен одбор 
   • Александра Кузмановска, за член на Комсијата за образование, обука и публикации 
   • Марија Ковачевиќ Георгиевска, за член на Комсијата за образование, обука и публикации 
   • Даниела Козарева Јованов, за член на Комисијата за спроведување на испитот
   • Љубица Евтимовска Костовска, за член на Комисијата за контрола на квалитет 
   • Даниела Симовска, за член на Комисијата за контрола на квалитет
   • Сузана Бошевска Јанкова, за член на Комисијата за контрола на квалитет 
  • Гласачки ливчиња за избор на членови на органите и комисиите на ИОРРМ 
 7. Избор на член на ИОРРМ, за член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ (СУНРРСМ), заради поднесена оставка на досегашниот член проф. д-р. Зорица Божиновска Лазаревска.
  • Кандидати кои пријавиле интерес по Повикот за пријавување на интерес за назначување на претставник на ИОРРМ, за член на СУНРРСМ и ги исполнуваат условите од член 10 став (1) и став (2) од Законот за ревизија
   • Јасна Дуковска – Јегени 
   • Гласачко ливче за избор на претставник на ИОРРМ, за член на СУНРРСМ 
 8. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2019 година.
 9. Разгледување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2019 година.
 10. Усвојување на Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2019 година, и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2019 година:
 11. Усвојување на Одлука за избор на ревизор на финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31.12.2020, 31.12.2021 и 31.12.2022 година.
 12. Усвојување на резултатите од изборот на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 08 октомври 2020 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид.

По однос на точка 6 од предлог дневниот ред, предлозите за избор на нови членови на органите и комисиите на ИОРРМ, поддржани од 5 членови (овластени ревизори) на ИОРРМ, и со приложена кратка биографија на предложеното лице, се доставуваат до генералниот секретар на ИОРРМ, на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна на 08 октомври 2020 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок, како и предлози за лица на кои им е изречена дисциплинска мерка од страна на ИОРРМ или СУНРРСМ, нема да бидат земени предвид. Списоците на членови на кои им истекува мандатот ќе бидат достапни на веб страната на ИОРРМ како материјал за точка 6 од предлог дневниот ред, како и списоци на лицата предложени за членови на комисиите и органите на ИОРРМ заедно со нивна кратка биографија.

Напомена: Ве молиме, најдоцна на 06 октомври 2020 година, задолжително да го потврдите присуството на 27-та седницата на Собранието на е-пошта: admin@iorrm.org.mk. Врз основа на бројот на членови кои ќе потврдат присуство на седницата, ќе бидеме во можност да утврдиме дали е остварен кворум за одржување на седницата, како и да се спроведат сите подготвителни активности за спроведување на седницата. Сите членови на ИОРРМ кои ќе потврдат присуство на седницата ќе добијат Упатство за начинот на спроведување на седницата и гласањето.

Присуството на седницата ќе се признава како 4 (четири) часа КПУ за 2020 година.  

 

 

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

 

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) објавува повик за пријавување на интерес за одржување на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) во 2020 година.

Согласно околностите наметнати со пандемијата на COVID – 19, во 2020 година предвидено е да се одржат и он-лајн предавања. Годишната програма за КПУ за 2020 година е објавена на веб страната на ИОРРМ во делот КПУсовршување.

Ве молиме доколку сте заинтересирани за одржување на предавање за одредени теми од Годишната програма за КПУ за 2020 година, најдоцна до 01 јули 2020 година, да доставите предлог со куса програма и времетраење на предавањето, на е-пошта gensec@iorrm.org.mk. Датумите за одржување на предавањата ќе бидат дополнително утврдени во договор со предавачите.

Повикот за пријавување интерес за одржување предавања за КПУ се однесува на физички и правни лица. Во случај кога интересот го изразува правно лице, ве молиме да доставите информација за лицата кои ќе бидат ангажирани како предавачи.

 

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Во врска со новонастанатата состојба во земјата, Владата на РСМ донесе повеќе препораки и мерки за спречување на ширење на КОВИД-19, меѓу кои е и следното - Да се прекине со работа и да се затворат сите институции каде што може да се одржуваат масовни собири, настани или концерти и други културно – информативни настани, односно целосна забрана за одржување и организирање на секаков вид на јавни приватни собири, без оглед на обемот и бројот на учесници за време на овој период.

Следејќи ги сите препораки и мерки на Владата на РСМ, Ве известуваме дека се одложува одржувањето на 27-седница на Собранието на ИОРРМ, која беше закажана за 26 март 2020 година во 14 часот, се додека не се обезбедат услови за организирање на седницата, за што ќе бидете дополнително известени.

 

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Согласно препораките на Владата на РСМ во врска со епидемиолошката состојба во земјата, канцеларијата на ИОРРМ е со редуциран персонал. Во периодот од 16.03.2020 па понатаму, канцеларијата ќе биде без постојано присутен персонал, но електронската комуникација ќе се одвива редовно.

Почитувани,

Во текот на изминатите неколку дена, на социјалната мрежа Facebook се појавија објави со дезинформации и невистини за работењето и делувањето на ИОРРМод страна на лице кое што се обидува да наштети на угледот на Институтот и на ревизорската професија.

Затоа Ве известуваме вака пласираните информации да ги земете со резерва, за да се спречи непотребно ширење на дезинформации и нарушување на угледот на професијата.

Доколку добиете сознанија за други објави на дезинформации од различни страни и извори, Ве молиме да го известите ИОРРМ. 

 
 
Со почит,       
Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ 

 Почитувани,                      

 

Ве известуваме дека 27-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 26 март 2020 година (четврток) во 14.00 часот, во просториите на Економски факултет – Скопје (точната просторија ќе биде дополнително објавена).

Предлог дневен ред за седницата:

1.    Усвојување на Записникот од 26-та седница на Собранието на ИОРРМ.

2.    Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2019 година.

3.    Разгледување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2019 година.

4.    Усвојување на Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2019 година, и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2019 година:

А. Годишна сметка на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

Б. Извештај на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

5.    Избор на ревизор на финансиските извештаи на ИОРРМ за 2020, 2021 и 2022 година.

6.    Потврдување на Одлука за разрешување на член на Комисијата за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор и Одлука за назначување на член на Комисијата за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 20 март 2020 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид.

Ве молиме, најдоцна на 23 март 2020 година, да го потврдите присуството на 27-та седницата на Собранието на е-пошта: contact@iorrm.org.mk.

 
 
Со почит,       
Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ 

Почитувани членови на ИОРРМ,

Ве известуваме дека ИОРРМ склучи договор со ACCA, со кој што на членовите на ИОРРМ им се дава можност да се запишат за полагање на испитите на ACCA, со промотивни финансиски услови кои важат до 31 март 2020 година (регистрацијата е пожелно да се направи најдоцна на почетокот на месец март 2020 година заради административна постапка на ACCA). Промоцијата важи само за запишување на нови кандидати (членови на ИОРРМ) за полагање на испитите на ACCA.

Следи изворната информација/понуда на ACCA, а на следниот линк може да ги прочитате инструкциите дадени од ACCA (Упатство со инструкции). Сите потребни документи во постапката кои што треба да ги издаде ИОРРМ, ќе Ви бидат обезбедени на Ваше барање.

 

 

Dear Madam,

Dear Sir,

Following the excellent collaboration between ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) and ICARM (Institute of certified Auditors of the Republic of Macedonia) we are pleased to be able to bring to your attention the special offer for ICARM members. As a member of the ICARM you’ll be able to benefit of reduced fees for the initial registration, first three exemptions (if they are awarded to you) and first year subscription fee, if you register as an ACCA student before March 31st 2020.

Please find attached a guide that can help you in the registration process.

The only fee you need to pay during registration is the initial registration fee (30 £). If you are awarded any exemptions from our exams, the fees for the exemptions will be added in your MY ACCA account (your account will be activated at registration).

Please check in our exemptions database at this link - https://www.accaglobal.com/gb/en/student/getting-started/exemptions.html

For registration please submit study documents (diploma and transcript – original and translated) for any degrees you might have (Bachelors or/and Master). The awarded exemptions will be confirmed by our UK colleagues after reviewing the documents you submit through our online application process. Besides your study documents, you will need to upload an ID and in case the name on the ID doesn't match the name on the study documents, please upload also a copy of the marriage certificate.

Please be reminded that by using the discount code during your registration process, you can benefit from the following discounts:

 

Fee name

Normal fee

Discounted fee

Initial Registration

£79

£30

Exemption fee (AB -FA)*

£80/ paper

£40/ paper

First subscription fee

£105/ year

£55/year

 

 

 

 

* AB-FA are abbreviations of ACCA Qualification exams. Please find the full structure of the qualification here: https://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/glance/acca/how.html

 Below we are enclosing a few links with useful information about ACCA:?

                      General information on Getting started with ACCA http://www.accaglobal.com/gb/en/student/getting-started.html 

                      How to apply online to become an ACCA Student http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/apply-now.html

                      Structure of the ACCA Qualification : http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/glance/acca/overview.html

                      Registration to exams  http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-administration.html 

                      Fees http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/accountancy-career/fees.html 

                      Study Options http://www.accaglobal.com/gb/en/student/your-study-options.html

ACCA South-Eastern Europe

The Association of Chartered Certified Accountants

E-mail: accasee@accaglobal.com

Connect with ACCA members on the 'ACCA official members' LinkedIn group

Follow us on Twitter @ACCANews

 

Со почит,

ИОРРМ


Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) ќе спроведе електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2019 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2019 година. Предавањето ќе биде отворено во период од 16 до 30 декември 2019 година. Во предавањето се вклучени следните презентации:

 1. МСФИ 15 – Договори со купувачи – следува голема промена
 2. Генерален преглед на главните промени на МСР во дадениот период (МСР 230 - Ревизорска документација, МСР 320 - Материјалност во планирање и извршување на ревизијата, МСР 500 - Ревизорски доказ, МСР 530 - Метода на примерок на ревизијата, МСР 620 - Користење на работата на експерт на ревизорот)
 3. Трансферни цени – прва примена
 4. Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ е 27 декември 2019 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk . Надоместокот за електронско следење на КПУ, за кое што се признаваат 8 часа КПУ за 2019 година, изнесува 7.000,00 денари по лице. Предавањето може да го проследите на следниот линк http://www.iorrm.org.mk/najava.aspx . Откако ќе се регистрирате, за сите следни чекори ќе бидете известувани на е-маил адресата со која што ќе се регистрирате. За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599.

  Со почит,
  Драган Димитров
  Претседаттел на ИОРРМ

Почитувани,

Ве известуваме дека 26-та седница на Собранието на ИОРРМ која што беше закажана за 31 мај 2019 година не се одржа заради неостварен кворум за работа. Седницата се презакажува за 07 јуни 2019 година (петок), во 14.00 часот, и ќе се одржи во Амфитеaтар 2, Економски факултет - Скопје. Согласно член 22 од Статутот на ИОРРМ, на седницата ќе се одлучува по точките од предлог дневниот ред за првобитно закажаната седница.

Ве молиме, да го потврдите присуството на 26-та седница на Собранието на ИОРРМ на е-пошта:contact@iorrm.оrg.mk .

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

Почитувани,

Ве известуваме дека 26-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 31 мај 2019 година (петок) во 13.30 часот, во хотел Холидеј Ин, Скопје, сала Милениум 1.

 

Предлог дневен ред за седницата:

 1. Избор на членови на Работна група за спроведување на избор на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.
 2. Избор на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.
  • А. Пет члена на Дисциплинска комисија (заради истечен мандат).

   Предложени кандидати за членови:

   1. Радмила Миловановиќ
   2. Звонко Кочовски 
   3. Билјана Поповска 
   4. Димитар Андоновски 
   5. Костадинка Китаноска 
  • Б. Еден член на Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори (заради истечен мандат).

   Предложени кандидати за членови:

   1. Соња Чулева 
  • В. Еден член на Надзорен одбор (заради поднесена оставка).
   1. Симе Јовановски 
  Список на членови на органи и комисии на ИОРРМ на кои им мандатот им истекува во јуни 2019
 3. Усвојување на Записникот од 25-та седница на Собранието на ИОРРМ.
 4. Усвојување на Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2018 година, и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2018 година:
 5. Усвојување на резултатите од изборот на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 20 мај 2019 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид. По однос на точка 2 од предлог дневниот ред, предлозите за избор на нови членови на органите и комисиите на ИОРРМ, поддржани од 5 членови (овластени ревизори) на ИОРРМ, и со приложена кратка биографија на предложеното лице, се доставуваат до генералниот секретар на ИОРРМ, на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна на 20 мај 2019 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок, како и предлози за лица на кои им е изречена дисциплинска мерка од страна на ИОРРМ или СУНРРМ, нема да бидат земени предвид. Списоците на членови на кои им истекува мандатот ќе бидат достапни на веб страната на ИОРРМ како материјал за точка 2 од предлог дневниот ред, како и списоци на лицата предложени за членови на комисиите и органите на ИОРРМ заедно со нивна кратка биографија.
Ве молиме, најдоцна на 27 мај 2019 година, да го потврдите присуството на 26-та седницата на Собранието на е-пошта: contact@iorrm.org.mk.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

Здружението на Внатрешни ревизори на Македонија и Институт на овластени ревизори на Република Македонија

Ве покануваат на заедничкиот настан

JOURNEY TO AUDIT CHALLENGES
ВО ЧЕКОР СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕВИЗИЈАТА

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да бидете учесник на заедничкиот настан организиран од страна на Здружението на внатрешни ревизори – IIA Macedonia и Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ICARM), со наслов The Journey to Audit Challenges / Во чекор со предизвиците на ревизијата.

Со учество на настанот ИОРРМ и ЗВРМ признаваат 8 часа КПУ за 2019 година.

Настанот ќе се одржи на 19 април 2019 година во Holiday Inn во Скопје и ќе опфати актуелни теми кои се однесуваат на:

 • COSO интегрираната рамка за интерни контроли
 • Kорелацијата помеѓу внатрешната ревизија, високиот менаџмент и Одборот за ревизија
 • Кодексот на Етика како професионална водилка на внатрешните и надворешните ревизори
 • Панел дискусијата на тема “Квалитетот на финансиското известување и Интерните контроли –Уверување помеѓу Менаџментот, Интерната и Екстерната Ревизија”

За повеќе информации, разгледајте ја брошурата во прилог :
Брошура (мак)
Брошура (eng)
Агенда (мак)
Агенда (eng)

Контактирајте нe на следниве информации:
075 233 448 071 378 276
contact@aiam.org.mk
conference@aiam.org.mk
contact@iorrm.org.mk
www.aiam.org.mk
www.iorrm.org.mk

15.03.2019

Известување за регистрирање на посебниот дел на веб страната на ИОРРМ за членови на ИОРРМ

Почитувани членови на ИОРРМ,

Ве известуваме дека на веб страната на ИОРРМ е креиран посебен дел за членовите на ИОРРМ. Во овој дел ќе бидат поставувани информации што се однесуваат само на членовите на ИОРРМ, односно постепено дел од постојните содржините ќе бидат пренесени во овој дел, но редовно (по потреба) ќе бидат додавани и нови содржини.

Предлог дневен ред за седницата:

 1. За да пристапите на овој посебен дел, треба да кликнете на банерот на главната веб страна (даден на сликата подолу).
  wcoa
 2. Прво секој посетител (член на ИОРРМ) треба самиот да си креира профил на линкот Регистрирај се!
  Ве молиме да внимавате на користење на латична/кирилична поддршка при внесување на лозинката, бидејќи по регистрацијата можете да се најавувате само доколку ја внесете лозинката онака како што е напишана при регистрацијата.
 3. Откако ќе ги внесете бараните информации се појавува пораката
  Успешно креиравте корисничка сметка. По проверка на веродостојност на информациите вашиот профил ќе биде активиран од страна на ИОРРМ!
 4. Откако ќе биде одобрен профилот, членот може да се најави на порталот.
 5. Доколку се наоѓате на посебниот дел од веб страната, може да преминете на главната веб страна доколку одберете мени Почетна, и го кликете следниот банер (лево на екранот)

Ве молиме да не контактирате доколку ви се потребни дополнителни информации.

Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРМ

Почитувани,

Ве известуваме дека 25-та седница на Собранието на ИОРРМ која што беше закажана за 21 март 2019 година не се одржа заради неостварен кворум за работа. Седницата се презакажува за 28 март 2019 година (четврток), во 15.00 часот, и ќе се одржи во Амфитеaтар 2, Економски факултет - Скопје. Согласно член 22 од Статутот на ИОРРМ, на седницата ќе се одлучува по точките од предлог дневниот ред за првобитно закажаната седница.

Во прилог испраќаме предлог дневен ред и покана за презакажаната седница на Собранието на ИОРРМ. Материјалите се објавени на веб страната на ИОРРМ во делот Соопштенија.

Ве молиме, да го потврдите присуството на 25-та седница на Собранието на ИОРРМ на е-пошта: contact@iorrm.оrg.mk .

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

Почитувани,

Ве известуваме дека 25-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 21 март 2019 година (четврток) во 14.00 часот, во просториите на Економски факултет – Скопје, Амфитеатар 2.

Предлог дневен ред за седницата:

 1. Усвојување на записникот од 24-та седница на Собранието на ИОРРМ.
 2. Усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2018 година.

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 12 март 2019 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид.

Предлог за дополнување на дневниот ред за 25-та седница на Собранието на ИОРРМ, доставен од Николаки Миов

Ве молиме, најдоцна на 15 март 2019 година, да го потврдите присуството на 25-та седницата на Собранието на е-пошта: contact@iorrm.org.mk.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

Почитувани,

Ве известуваме дека 24-та седница на Собранието на ИОРРМ која што беше закажана за 14 декември 2018 година не се одржа заради неостварен кворум за работа. Седницата се презакажува за 21 декември 2018 година (петок), во 13.00 часот, и ќе се одржи во Амфитеaтар 2, Економски факултет - Скопје. Согласно член 22 од Статутот на ИОРРМ, на седницата ќе се одлучува по точките од предлог дневниот ред за првобитно закажаната седница.

Ве молиме, да го потврдите присуството на 24-та седница на Собранието на ИОРРМ на е-пошта: contact@iorrm.оrg.mk .

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ ќе ја спроведе третата група на настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2018 година, согласно член 28 од Законот за ревизија. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2018 година.

На следниот линк можете да најдете Распоред на настаните што ќе се одржат на 28, 29 и 30 ноември 2018 година, во просториите на Хотел Холидеј Ин, Скопје.

Цената за посетување на настаните е 2.000,00 денари на ден за едно лице.

Ги повикуваме сите заинтересирани овластени ревизори да го пријават своето учество на настаните, најдоцна до 22 ноември 2018 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Уплатата за посетување на настаните треба да се изврши најдоцна до 23 ноември 2018 година, и тоа на фактура по Ваше барање или на следниот начин:

Цел на дознака: Уплата за КПУ за датум(и) на настанот за Име и презиме на учесникот;
Назив на примачот: ИОРРМ Скопје
Банка на примачот: Стопанска банка ад Скопје;
Сметка: 200001330719615

Материјали: При пријавување за учество на настаните, Ве молиме задолжително да не известите доколку сте заинтересирани за печатен материјал.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

Ве известуваме дека Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) повторно ќе ги спроведе следните работилници:

1. Работилница 1 (на 15 и 16 октомври 2018 година) – ‘Планирање на ревизијата и идентификување на ризици’.


Покана за Работилница 1 Програма за Работилница 1

2. Работилница 2 (на 17 и 18 октомври 2018 година) – ‘Извршување на ревизорски постапки’. Покана за Работилница 2 Програма за Работилница 2


Покана за Работилница 1 Програма за Работилница 1

Во Поканата и Програмата за двете работилници може да најдете повеќе информации. Надоместокот за присуство за секоја работилница посебно изнесува 6.000,00 денари по учесник за два дена.

Рок за пријавување на учество е 02 октомври 2018 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk , при што ќе наведете за која работилница се пријавувате. Може да пријавите учество и на двете работилници. Бројот на учесници е ограничен, како што е наведено во поканата.

Напомена. Работилниците ќе се одржат само доколку има доволен број на пријавени слушатели

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) организира работилница на тема „Планирање на ревизијата и идентификување на ризици“ каде што преку обработка на студија на случај ќе бидат вклучени следните области:

 • Ревизорски постапки за приходи;
 • Ревизорски постапки за набавки
 • Ревизорски постапки за плати
 • Ревизорски постапки за пари и готовина
 • Ревизорски постапки за останати процеси
 • Ревизорски постапки за метода на примерок
 • Завршни ревизорски постапки
 • Континуитет – практичен случај

Работилницата ќе се одржи на 22 и 23 март 2018 година, од 09.00 до 17.00 часот, во просториите на Економски факултет - Скопје.

Цел на работилницата. Спроведување на обука за практична примена на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) која што ќе им помогне на ревизорите во мали и средни ревизорски друштва и кај овластени ревизори - трговци поединци да развијат ревизорски алатки што ќе ги применуваат во праксата за документирање на спроведувањето на ревизорски процедури и постапки.

Целна група на слушатели. Ревизори вработени во мали и средни ревизорски друштва и кај овластени ревизори - трговци поединци, кои што имаат одредено искуство во ревизијата, во група од минимално 15 лица до максимално 25 лица.

Предавачи. Гоце Христов, Ненад Ранѓеловиќ, Милена Јованова и Костадин Пецев, овластени ревизори, членови на ИОРРМ.

Признаени часови за КПУ. На овластени ревизори кои ќе присуствуваат на работилницата ќе им бидат признаени 16 часа КПУ за 2018 година.

Рокот за пријавување на присуство е 12 март 2018 година на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Надоместокот за присуство на работилницата изнесува 6.000,00 денари по учесник за два дена. Уплатата треба да се изврши најдоцна до 15 март 2018 година.

Напомена. Работилницата ќе се одржи само доколку има доволен број на пријавени слушатели.

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ ќе спроведе електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2017 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2017 година.

Предавањето ќе биде отворено во период од 22 декември 2017 година до 5 јануари 2018 година. Во предавањето се вклучени следните три презентации:

1. МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти

2. МСР 250 - Разгледување на законите и прописите во ревизијата на финансиските извештаи; МСР 300 - Планирање на ревизијата на финансиски извештаи; МСР 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици и МСР 520 - Аналитички постапки (согласно барањата на МСР 315)

3. Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители - NOCLAR и новите предизвици пред ревизорската професија

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ е 29 декември 2017 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk . Надоместокот за електронско следење на КПУ, за кое што се признаваат 8 часа КПУ за 2017 година, изнесува 7.000,00 денари по лице.
Предавањето може да го проследите на следниот линк http://www.iorrm.org.mk/najava.aspx . Откако ќе се регистрирате, за сите следни чекори ќе бидете известувани на е-маил адресата со која што ќе се регистрирате.
За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на 3227 599.

Со почит,
Борислав Атанасовски
Претседаттел на ИОРРМ