КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2024 година. Настаните ќе се одржат на 17 и 18 јуни 2024 година (понеделник и вторник ), со физичко присуство во ресторан Рагуза 360°, Скопје. Во рамки на КПУ настанот што ќе се одржи на 17 јуни 2024 година ќе се одбележи 18 - годишнината од постоењето на ИОРРСМ со пригоден коктел од 12.30 до 13.30 часот.

 За учество на настаните ќе се признаваат 8 (осум) КПУ часови по ден, односно 16 (шеснаест) КПУ часови за двата дена за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

КПУ настани – 17 и 18 јуни 2024 година, од 09 до 17 часот, 8 КПУ часа по ден. Надоместокот за присуство на настаните е 3.000,00 денари по ден за едно лице, односно 6.000,00 денари за двата дена за едно лице.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 13 јуни 2024 година (четврток), преку пристапување на следниот линк.

Пријава за учество на 17 и 18 јуни 2024 година

Напомена: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства.

18 - годишнина од постоењето на ИОРРСМ, 17 јуни 2024 година (коктел, 12.30-13.30, Рагуза 360°)

Во рамки на КПУ настанот што ќе се одржи на 17 јуни 2024 година (понеделник), ќе се одбележи 18 - годишнината од постоењето на ИОРРСМ со пригоден коктел од 12.30 до 13.30 часот – ресторан Рагуза 360°, Скопје. Доколку не сте заинтересирани за учество на  КПУ настанот на 17 јуни 2024 година, Ве молиме најдоцна на 13 јуни 2024 година (четврток), Вашето присуство на коктелот да го пријавите на следниот линк.

Пријава за учество на коктел – 17 јуни 2024 година  

Напомена: Во пријавата за учество на коктелот треба да се пријават само лицата кои нема да присуствуваат на КПУ настанот на 17 јуни 2024 година.

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно Годишната програма за КПУ за 2024 година, Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) во соработка со Друштво за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје, оваа година ќе овозможи следење на Интерактивна е-обука за КПУ (e-learnings) преку он-лајн пристап.

Понудени се три стандардни и три актуелни модули. За проследени 3 стандардни модули (Пакет 1) или 3 актуелни модули (Пакет 2) се признаваат по 4 КПУ часа. За проследени 6 модули (Пакет 1 и 2) се признааваат вкупно 8 КПУ часа. За проследен 1 модул (од било кој пакет) се признава по 1 КПУ час.

Пакет 1 за е -обука: Актуелни теми:

      1. Промени во управувањето и корпоративна култура (времетраење - 1 час)
      2. Вовед во вештачка интелигенција (времетраење - 1 час)
      3. Основа за документација за трансферни цени (времетраење - 1 час)

Пакет 2 за е -обука: Стандардни теми за банки

      4. Преглед на МСФИ 9 за Банки (времетраење - 1 час)
      5. Мониторинг на перформансите на банката (времетраење - 1 час)
      6. Сајбер безбедност за банки (времетраење - 1 час)

Надоместокот за следење на интерактивна КПУ едукација преку он-лајн пристап изнесува:

      а. 2.100,00 денари по лице, за стандардeн модул од 1 час.
      б. 3.100,00 денари по лице, за актуелен модул од 1 час.

Период на достапност: Модулите ќе бидат достапни за следење до 15.01.2025 година, со тоа што доколку учесниците ги ислушаат истите заклучно со 15.01.2025, ќе се сметаат како КПУ часови остварени за 2024 година.

Пријавување за следење на интерактивната КПУ едукација е на следниот начин:

  1. Пријавете го вашето учество преку следниот линк Пријава за следење на е-обука.
  2. По плаќање на надоместокот врз основа на наши инструкции, на вашата адреса за е-пошта ќе добиете детали за пристап до платформата.

За дополнителни информации може да не контактирате на телефон 02 3227 599, 072 268 068 или е-пошта contact@iorrm.org.mk.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) и Здружение на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРСМ) организираат заеднички настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори и внатрешни ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2024 година. Настанот ќе се одржи на 27 мај 2024 година (понеделник), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Програма и флаер за КПУ настанот. За учество на настанот ќе се признаваат 6 (шест) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ и за внатрешните ревизори – членови на ЗВРСМ.

КПУ настан – 27 мај 2024 година (понеделник), од 09 до 15 часот, 6 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари за едно лице.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 22 мај 2024 година, преку пристапување на следниот линк.

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2024 година. Настанот ќе се одржи на 03 јуни 2024 година (понеделник), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Програмата за КПУ настанот. За учество на настанот ќе се признаваат 4 (четири) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

КПУ настан – 03 јуни 2024 година (понеделник), од 10 до 14 часот, 4 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 1.500,00 денари за едно лице.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 30 мај 2024 година, преку пристапување на следниот линк.

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

Информации за следни КПУ настани

Воедно Ве информираме дека во наредниот период се планираат следните КПУ настани, за кои што дополнително ќе добиете покана со програма:

·         27 мај 2024 година (6 КПУ часа, хибриден настан) – Едукативен центар М6- Скопје и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex);

·          17 и 18 јуни 2024 година (8 КПУ часа по ден, со физичко присуство)  – 360 Рагуза, Скопје.

За други настани освен горе наведените, навремено ќе Ве информираме.
Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ