Слободен пристап до информации од јавен карактер

ИОРРСМ, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службено лице за посредување со информации од јавен карактер ја определи:

Калина Велковска, вработена во ИОРРСМ

Тел: (02) 3227-599

Е-пошта: admin@iorrm.org.mk