map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори
Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2020 година

Покана за учество на on-line КПУ предавања за 2020 година – 26 јуни 2020 година

Оглас за вработување - внатрешен ревизор

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2020 година

Известување во врска со закажаната 27-ма седница на Собранието на ИОРРМ

Информација до членството на ИОРРМ

Покана за учество на 27-та седница на Собранието на ИОРРМ

Известување за склучен договор со ACCA - промоција за запишување на нови кандидати на ACCA

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 
wcoa
 

 
   
ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
Органи на Институтот:
 • Претседател:
  • Драган Димитров
 • Собрание;
 • Управен одбор:
  • Драган Димитров
  • Душко Апостоловски
  • Антонио Велјанов
  • Владимир Соколовски
  • Крсто Несторов
  • Стојан Јорданов
  • Огњен Блажевски
  • Драган Давитков
  • Срѓан Ранѓеловиќ
 • Надзорен одбор:
  • Кристина Тилиќ
  • Јорданчо Којзаклиев
  • Верица Хаџи Василева Марковска
  • Марјан Андонов
  • Симе Јовановски
Комисии на Институтот:
 • Комисија за стандарди за ревизија:
  • Бојан Петрески
  • Анита Бошкова
  • Милена Јованова - Димоска
  • Иван Богдановски
  • Ненад Тортевски
 • Комисија за сметководствени стандарди:
  • Игор Митевски
  • Дијана Делимитова
  • Наташа Боцевска Линин
  • Елена Трпковска - Василевска
  • Мико Кацарски
  • Миа Јовановиќ
  • Ангелина Гогушевска
 • Дисциплинска комисија:
  • Радмила Миловановиќ
  • Биљана Поповска
  • Димитар Андоновски
  • Костадинка Китаноска
  • Звонко Кочовски
 • Комисија за образование, обука и публикации:
  • Жарко Михајловски
  • Славица Пековиќ
  • Кристина Куновска
  • Љубица Јоанидис
  • Ненад Ранѓеловиќ
  • Сашка Бошковска – Богдановска
  • Марија Божиновски
 • Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор:
  • Ване Цветанов (Претставник од СУНРРМ)
  • Проф. Д-р. Зоран Миновски
  • Маја Атанасовска
  • Даница Ганчева
  • Ирена Стојковска
 • Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори:
  • Соња Чулева
  • Елена Петровска Лазаревски
  • Александар Проданоски
  • Борислав Оречовски
  • Николина Неновска
 • Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:
  • Гоце Христов
  • Наташа Џидрова
  • Јасна Дуковска Јегени
  • Сузана Ставриќ
  • Јане Иванов
  • >
 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive