map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржат на 30, 31 мај и 1 јуни 2018 година

Повик за пријавување на испити за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Повик за пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2018 година

Договор за соработка помеѓу Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и Институтот на овластени ревизори на Република Македонија

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   
ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
Органи на Институтот:
 • Собрание;
 • Управен одбор:
  • Борислав Атанасовски
  • Антонио Велјанов
  • Љубе Ѓорѓиевски
  • Душко Апостоловски
  • Драган Димитров
  • Владимир Соколовски
  • Крсто Несторов
  • Стојан Јорданов
  • Александар Аризанов
 • Надзорен одбор:
  • Кристина Тилиќ
  • Стамен Стојаноски
  • Јорданчо Којзаклиев
  • Верица Хаџи Василева Марковска
  • Марјан Андонов
Комисии на Институтот:
 • Комисија за стандарди за ревизија:
  • Јане Иванов
  • Анита Бошкова
  • Милена Јованова - Димоска
  • Иван Богдановски
  • Бојан Петрески
 • Комисија за сметководствени стандарди:
  • Игор Митевски
  • Дијана Делимитова
  • Наташа Боцевска Линин
  • Владимир Зоговиќ
  • Мико Кацарски
  • Весна Гешков Кувенџиска
  • Миа Јовановиќ
 • Дисциплинска комисија:
  • Радмила Миловановиќ
  • Биљана Поповска
  • Димитар Андоновски
  • Костадинка Китаноска
  • Звонко Кочовски
 • Комисија за образование, обука и публикации:
  • Маја Лазароска
  • Славица Пековиќ
  • Кристина Куновска
  • Љубица Јоанидис
  • Жарко Михајловски
  • Ненад Ранѓеловиќ
  • Сашка Бошковска - Богдановска
 • Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор:
  • Премтим Исени (Претставник од СУНРРМ)
  • Проф. Д-р. Зоран Миновски
  • Ирена Стојковска
  • Маја Атанасовска
  • Даница Ганчева
 • Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори:
  • Соња Чулева
  • Елена Петровска Лазаревски
  • Александар Проданоски
  • Борислав Оречовски
  • Николина Неновска
 • Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:
  • Гордана Никушевска
  • Гоце Христов
  • Наташа Џидрова
  • Јасна Дуковска Јегени
  • Сузана Ставриќ
 • Комисија за спроведување на стручниот испит:
  • Виолета Стојановска Петровска (Претставник овластен од министерот за финансии)
  • Премтим Исени (в.д. Претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на РМ)
  • Борислав Атанасовски (Претседател на Институтот на овластени ревизори на РМ)
  • Катарина Динева - Зикова
  • Добрила Апостолова
 • Комисија за ревизија на одржаните стручни испити:
  • Марина Станојкова Арсовски (Претставник од Министерството за финансии на РМ)
  • Бобан Стојаноски (Претставник од Министерството за финансии на РМ)
  • Срѓан Ранѓеловиќ
  • Марија Божиновски
  • Лидија Трпевска
 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive