map мапа contact контакт contact форум
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2014 година

Покана за 14-та седница на Собранието на ИОРРМ

Пријавување на интерес за учество на обука за подготовка
за полагање на испитот за стекнување звање ревизор


Доделување на бесплатен примерок на ЦД МСР 2009 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Даме Груев бр. 14
ДЦ Интекс - соба бр. 20
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349


 
   
ИСПИТ

Цената за секој дел на испитот е 9.200,00 денари.

Сметка: 200001330719615
Банка: Стопанска банка а.д. - Скопје

28.10.2013


Пријавување на интерес за учество на обука за подготовка за полагање на испитот за стекнување звање ревизор

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ објавува Повик за пријавување на интерес за учество на обука за подготовка за полагање на испитите:

  1. Финансиско сметководство
  2. Ревизија 1
  3. Законска регулатива

Обуката е предвидена да се одржи во втората половина на ноември 2013 година и ќе се одржи само доколку се пријават одреден број на слушатели. Цената за присуство на предавањата (во времетраење од 20 часа) со вклучени материјали за предметот е 9.000,00 денари.

Ве молиме доколку сте заинтересирани за обука, најдоцна до 01 ноември 2013 година, да го пријавите својот интерес (преку одговор на оваа порака) и да наведете за кои од горенаведените три предмети сте заинтересирани. Обуката нема да се одржи доколку не се пријават доволно кандидати.

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive