map мапа contact контакт contact форум
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за
стекнување на звање ревизор


Покана за КПУ за 03-05 декември 2014 година. (предавањата предвидени за 05.12.2014 се презакажани за 12.12.2014 година)

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2014 година

Доделување на бесплатен примерок на ЦД МСР 2009 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Даме Груев бр. 14
ДЦ Интекс - соба бр. 20
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349

 
wcoa

 
   
ИСПИТ

Цената за секој дел на испитот е 9.200,00 денари.

Сметка: 200001330719615
Банка: Стопанска банка а.д. - Скопје

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive