map мапа contact контакт contact форум
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за
стекнување на звање ревизор


Покана за КПУ за 24-26 септември 2014 година

Повик за пријавување на учество на обука за подготовка за полагање на испитот
за стекнување на звање ревизор


Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2014 година

Доделување на бесплатен примерок на ЦД МСР 2009 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Даме Груев бр. 14
ДЦ Интекс - соба бр. 20
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349

 
wcoa

 
   
ИСПИТ

Цената за секој дел на испитот е 9.200,00 денари.

Сметка: 200001330719615
Банка: Стопанска банка а.д. - Скопје

14.10.2014


Повик за пријавување на учество на обука за подготовка за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Институтот на овластени ревизори на РМ објавува оглас за пријавување на учество на обука за подготовка за полагање на испитот за стекнување звање ревизор за предметите: Законска регулатива, Ревизија 1, Финансиско сметководство и Управувачко сметководство.

Обуката е предвидена да се одржи во втората половина на ноември 2014 година. Обуката ќе се одржи само доколку се пријават одреден број на слушатели. Цената за присуство на предавањата (во времетраење од приближно 20 часа) е 9.000,00 денари, за секој предмет посебно.

Сите заинтересирани слушатели треба да се пријават најдоцна до 30 октомври 2014 година, на е-пошта genesec@iorrm.org.mk, или на адреса ИОРРМ, ул. Даме Груев број 14, Интекс, соба 20, 1000 Скопје. Дополнителни информации може да се добијат на тел. 3227 599.

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive