map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Распоред за одржување испити за стекнување звање ревизор во испитната сесија јуни/јули 2016 година

Повик за пријавување учество и распоред на предавања за КПУ 6-8 јуни 2016 година, Хотел Метропол – Охрид

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2016 година

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за работилници во рамките на Континуирано професионално усовршување во 2016 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349

 
wcoa
 

 
   
ИСПИТ

Цената за секој дел на испитот е 9.200,00 денари.

Сметка: 200001330719615
Банка: Стопанска банка а.д. - Скопје

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive