map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
најнови
  Институт на Овластени Ревизори

Информации за преземени мерки за пандемијата на COVID-19

Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба

Информација за пролонгирање на роковите за свикување и одржување годишно собрание на акционери и собир на содружници

Известување во врска со плаќање членарина за 2020 година за овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци

Известување во врска со доставени барања од ИОРРМ до надлежните институции

Информација во врска со новонастанатата ситуација согласно препораките на Владата на РСМ

Сметководствени и ревизорски имликации на пандемијата на COVID - 19

Почитувани,

 

Во овој дел можете да најдете материјали и упатства кои се однесуваат на сметководствени и ревизорски имликации на пандемијата на COVID – 19. Ве молиме доколку располагате со релевантни материјали и упатства на оваа тема да ни ги доставите за да ги објавиме.

 

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 
wcoa
 

 
   

24.04.2020

Преведени материјали и информации објавени на веб страната на IFAC

The following publications, published by the International Federation of Accountants in the English language (© 2020 by IFAC. All rights reserved), has been translated into Serbian, Bosnian and other languages in April 2020, and are used with the permission of IFAC (© 2020 by IFAC. All rights reserved). The approved text of all IFAC publications is that published by IFAC in the English language. IFAC assumes no responsibility for the accuracy and completeness of the translation or for actions that may ensue as a result thereof. Contact Permissions@ifac.org for permission to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of this document.

Priprema za svijet poslije COVID-a: iskustvo profesionalnih racunovodstvenih organizacija iz jugoistocne Evrope

Ako vaša profesionalna racunovodstvena organizacija još uvijek ne radi na daljinu, iskoristite ovo kljucno vrijeme za planiranje

Ако ваша професионална рачуноводствена организација још увек не ради на даљину, искористите ово кључно време за планирање

Sedam koraka planiranja upravljanja kriznim situacijama za profesionalne racunovodstvene organizacije (PAO)

Implikacije COVIDA-19 na finansijsko izvještavanje

Moramo se pozabaviti problemom mentalnog zdravlja – posebno sada

Odgovor ibero-americkih profesionalnih racunovodstvenih organizacija na COVID-19Информации за преземени мерки за пандемијата на COVID-19

01.06.2020

Соопштение

Почитувани,

На следниот линк може да ја најдете Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, објавена во ‘Службен весник на РСМ‘ број 140/2020, 29 мај 2020 година (линк).

 

Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ

14.05.2020

Соопштение

Почитувани,

На следниот линк може да ја најдете Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, објавена во ‘Службен весник на РСМ‘ број 123/2020, 13 мај 2020 година (линк).

 

Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ

04.04.2020

Информација за роковите за свикување и одржување годишно собрание на акционери и собир на содружници

Мерки и заклучоци од 28-та седница на Владата (25.03.2020) – Уредбата може да ја преземете   тука

Мерки и заклучоци од 33-та седница нa Владата (02.04.2020) – Уредбата може да ја преземете тука

 

 

25.03.2020

Известување во врска со плаќање членарина за 2020 година за овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци

Почитувани,

Ве известуваме дека Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ)
континуирано ги следи препораките и предлозите од членовите во контекст на
актуелната ситуација во врска со пандемијата на вирусот КОВИД -19.

Ве известуваме дека за да се излезе во пресрет на членовите на ИОРРМ заради
надминување на финансиските потешкотии во кои што тие може да се најдат како
резултат на настаната ситуација, Управниот одбор на ИОРРМ го донесе следниот
заклучок:

1.      Рокот за плаќање на членарината за 2020 година за друштва за
ревизија и овластени ревизори – трговци поединци се  продолжува на следниот
начин: 50% од утврдениот износ за членарина да се подмири најдоцна до
31.03.2020 година, а останатите 50% најдоцна до 30.09.2020 година.

2.      Рокот за плаќање на членарината за 2020 година за овластените
ревизори се продолжува до 30.09.2020 година.

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ
 

23.03.2020

Известување во врска со доставени барања од ИОРРМ до надлежните институции

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека ИОРРМ континуирано ги следи препораките и предлозите од членовите во контекст на актуелната ситуација во врска со пандемијата на вирусот КОВИД -19.

ИОРРМ ќе се обрати до сите релевантни институции за прашања на ревизијата. Останатите барања кои се надвор од делокругот на ревизијата ( барање за одлагање на ДДВ, барање за одлагање на аконтациите на данокот на добивка, барања за одлагање на роковите за акционерските собранија итн.) треба да се упатат до надлежните институции (комори, здруженија и др.) од страна на засегнатите субјекти.

На веб страницата ќе бидат истакнати сите поднесени барања од ИОРРМ до надлежните институции, како и исходот од истите.

Воедно Ве известуваме дека сите Ваши сугестии и предлози се добредојдени, ќе бидат веднаш разгледани и по истите соодветно ќе реагираме.

Претседател на ИОРРМ,

Драган Димитров

 

- Допис до Централен Регистар на РСМ

- Допис до Министерство за финансии

- Допис до Народна банка на РСМ

- Допис до Агенција за супервизија на осигурување

16.03.2020

Информација во врска со новонастанатата ситуација согласно препораките на Владата на РСМ

Почитувани,

Согласно препораките на Владата на РСМ во врска со епидемиолошката состојба во земјата, канцеларијата на ИОРРМ е со редуциран персонал. Во периодот од 16.03.2020 па понатаму, канцеларијата ќе биде без постојано присутен персонал, но електронската комуникација ќе се одвива редовно. Комуникација со ИОРРМ ќе се одвива преку електронска достава на следната е-пошта contact@iorrm.org.mk.

 
 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive